Honderd huizen in Hilko…

100 woningen komen er. In her gebouw van Hilko. Aan de Oostzijde in Zaandam:

“Koopwoningen met een tuin en huurappartementen van Woningstichting Rochdale.”

Eind 2022 begint de verkoop. In 2023 wordt er gebouwd.

HILKO was een zeepfabriek.

Voor de buurt zijn nog meer plannen: slachthuisterrein, Kan Palen, Jonker Juffer, Touwen…

Kaartje op de website van WoneninHilko.