Bakkie Leut aan de Zaan weer open!

Bakkie Leut aan de Zaan was heel populair. Mensen met een beperking bedienden. Samen met vrijwilligers. 

Bakkie Leut was een mooie bouwkeet. Met een terras aan de Zaan. In de Zaanbocht in Wormerveer. 

Door corona zijn ze gestopt. Daar waren veel mensen verdrietig over. 

Nu gaan ze toch weer open. Misschien niet in een keet maar in een klein huisje. 

Ze zoeken vrijwilligers. Je kan informatie krijgen op woensdag 10 mei om 19.30 uur bij buurtcentrum de Lorzie.