Hoe en waar? Stemmen voor slimmies!

Vandaag wordt er gestemd voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Iedereen kan het! Met de stempas en een legitimatiebewijs naar het stembureau. Daar krijg je een stembiljet en een rood potlood. In een stemhokje kleur je het rondje dat voor de naam van de persoon op wie je wil stemmen staat.

Je mag stemmen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Je woont in een Nederlandse gemeente/waterschap;
  • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.(in het geval van de waterschappen mag je ook als je van een andere EU-lidstaat bent of een geldige verblijfsvergunning hebt).

Stembureaus 

Hier een interactieve kaart van de stembureaus in Zaanstad. In Oostzaan zijn er vier plekken waar je kan stemmen en in Wormerland acht.